VieportMaster 1.4

Po ciężkich bojach udało mi się poprawić kilka błędów i dodać parę nowych ficzerów 🙂

ViewPortMater v1.4 (2015.03.11)

changelog:

– fix: kilka błędów dotyczących reaktorów, program powinien być dużo stabilniejszy
– nowe: podwójne kliknięcie w pozycję na liście zoomuje do niej
– nowe: dodanie standardowych list skal (Imperialne: architektoniczne, inżynierskie; Metrycznych) plus możliwość ustawienia własnej skali 1:x. Dostępna lista skal zależna od ustawienia zmiennej systemowej LUNITS
– nowe: możliwość wyboru punktu wstawienia rzutni w arkusz
– nowe: możliwość zmiany wielkości głównego okna programu

Do ściągnięcia ze strony strony głównej programu.

2 Comments

  • arfei.hu Reply

    Hello, Marcin

    I hope you can add Chinese version. Thanks

  • admin Reply

    Well, if you help me, then yes 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *